SAMORDNING

Vi håller ihop alla olika delar

I våra projekt råder gott samarbete.

 

Samordning handlar om samarbete, viljan att få det att fungera hela vägen, att vara överens och att ha förtroende för varandra. Kanske är det just förtroendet som är nyckeln till framgång då det ger friheten för alla att sköta sitt eget uppdrag.

 

Det är därför vi är måna om alla i vårt arbetsteam. Vi vet var vi har varandra, hur viktigt det är att vi håller våra tider i projektet och framförallt…..mer tid.

 

 

"Jag anlitar Mats för allt som har med mina fastigheter att göra.

 

Det är skönt att det räcker med att kontakta en person som kan se till alla behov som kan uppstå i och kring våra fastigheter."

 

Lennart Laurén

vd, Proactor (kund sedan 15 år)

Mats Lindvall Bygg & Projekt AB

Postbox 20196 mobil 070-756 20 01 Innehar F-skattesedel

161 02 Bromma mats@lindvallbygg.se Medl i Stockholms Byggmästareförening & Sveriges Byggindustrier