PROJEKTERING

När det är viktigt att ha full koll

Ibland är det klokare att överlämna ansvaret till någon annan än att själv dra hela lasset

 

Du behöver känna att det finns förståelse och att vi tänker som du, likväl som det är viktigt att vi kan se hela projektet och vilka delar som behöver göras när.

 

Du får alltid en kontaktperson hos oss som förstår och är väl insatt i ditt projekt. Det underlättar för alla parter och sparar både tid och pengar.

 

 

 

 

"Här finns en bra syn, framförhållning, ett lätt sätt och dessutom tänker han som man själv gör.

 

Det går att lägga ett stort ansvar på Mats och fortfarande känna sig trygg."

 

Lars Walldén

vd, ITK (kund sedan ca 4 år)

Mats Lindvall Bygg & Projekt AB

Postbox 20196 mobil 070-756 20 01 Innehar F-skattesedel

161 02 Bromma mats@lindvallbygg.se Medl i Stockholms Byggmästareförening & Sveriges Byggindustrier